EXPLORE FASCIA

Explore Fascia är en två-dagars utbildning. Utbildningen omfattar en teoretisk bakgrund, vad är känt om fascia idag och vad är de senaste rönen. Utbildningen gör det möjligt att genom teorin tillämpa kunskaper både i praktik och för träning – och därigenom upptäcka hur fascia, med fokus på arbetssätt och metoder, ger ny kunskap och direkt mervärde till egen verksamhet eller träning.

fascia

Explore Fascia -utbildningen ger en insyn i dagens hetaste område inom funktionell terapi (fysioterapi/sjukgymnastik) och rörelseaparatens anatomi, fascian:

Vad är Fascia egentligen? Ett nytt påfund eller känd kunskap?

Vad är Fascia ur ett anatomiskt perspektiv?

Varför är Fascia under lupp just nu?

Den teoretiska delen av utbildningen bygger på vetenskapliga studier och teorier. Pionjärer inom detta område är bl.a. Schleip, Langevin och Stecco Guimberteau, vars olika rön tas upp under utbildningen.

I den praktiska delen går vi igenom olika fascia behandlingsmetoder, vi utforskar hur olika verktyg/redskap kan användas för att ge den behandlade möjlighet att själv genomföra övningar och behandling hemma, samt hur olika behandlingsformer i rörelse påverkar fascian och därigenom möjliggör ett totalt och holistiskt välbefinnande.

Utbildningen inriktar sig inte på att ställa olika synsätt eller åsikter mot varandra, heller inte att rangordna olika metoder. Utbildning har stark fokus på att ge kursdeltagaren nya idéer och möjligheter att utveckla arbetssätt, hitta nya infallsvinklar och perspektiv i sitt dagliga arbete.

Explore Fascia är en bred introduktionsutbildning. Därför är inriktningen för de två kursdagarna att i första hand att introducera olika funktionella metoder och teorier, att känna till bakgrunden, att prova praktiskt själv, att själv känna hur det fungerar, och därigenom själv hitta potentiellt lämpliga nya terapeutiska verktyg/redskap och metoder. När man hittar något intressant / nyttiga / glädjande för sig själv och sin verksamhet blir det enklare att välja senare fördjupningar och mer avancerade utbildningar inom området.

Explore Fascia utbildningen omfattar följande ämnen:

Teori:
Fascia introduktion
Guimberteau
Vleeming
Schleip
Langevin
Stecco
Myers
Findley

Det senaste inom området:

Third International Fascia Research Congress

Olika fascia behandlingsmetoder:
Fascia Release
Deep Tissue

Rörelseterapi:
Foamrolling
Fascial Fitness
Myofascial Self Release
Movement Patterns
Utbildningen hålls på svenska. Majoriteten av terminologin är baserad på engelska.

Utveckla dig själv