EXPLORE FASKIA

Explore Faskia on kaksipäiväinen koulutus, jossa käydään läpi faskian ja faskiatekniikoiden teoreettista taustaa sekä luodaan katsaus siihen mitä faskiasta tänä päivänä tiedetään ja mitä siitä on viime vuosina löydetty. Koulutus antaa mahdollisuuden tutustua teorian kautta käytäntöön ja huomata sen avulla kuinka faskiaan keskittyvillä työskentelytavoilla voidaan saada uusia näkökulmia omaan työhön.

fascia

Explore Faskia koulutuskokonaisuus on laaja.  Kahden päivän aikana ehditään kokeilla ja tutustua eri työskentelytapoihin sekä ymmärtää niiden taustalla olevia teorioita.  Koulutuksessa on mahdollista itse käytännössä kokeilla miltä erilaiset työskentelytavat tuntuvat ja sen myötä löytää itselle mahdollisesti sopivia uusia työkaluja arjen työhön. Näitä taitoja voi jatkossa kehittää kyseisten menetelmien koulutuksissa. Koulutuksen teoriaosuus perustuu laajalti tieteellisiin tutkimuksiin ja teorioihin. Pioneereja tällä saralla ovat mm. Schleip, Langevin, Stecco sekä Guimberteau, joiden näkemyksiä koulutuksessa esitellään.

Teoriaosuuden aikana pyrimme löytämään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä faskia on? Jotain uutta vai jotakin vanhaa?
  • Mikä on faskian tarkoitus anatomian kannalta?
  • Miksi faskia on juuri nyt ajankohtainen?

 

Käytännön osiossa käydään läpi erilaisia faskiakäsittelyjä, kuten Fascia Release, Deep Tissue Massage, Myofascial Release. Lisäksi kokeillaan kuinka erilaisten välineiden avulla voidaan antaa asiakkaille mahdollisuus tehdä itse hoitoja kotona sekä miten erilaiset liiketerapiat voisivat vaikuttaa faskioihin ja sitä kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Johtavana ajatuksena käytännön harjoitteissa on asiakkaan aktivoiminen passiivisen hoitamisen sijaan. Koulutuksessa ei aseteta eri lähestymistapoja tai näkemyksiä paremmuusjärjestykseen – ennemminkin koulutus antaa terapeuteille uusia ideoita ja mahdollisuuksia löytää uusia lähestymistapoja ja näkökulmia työhönsä.


Tulevat tapahtumat koulutuskalenterissamme