MMT – Lower II

Lower II -utbildningen fokuserar på:

 

  • Höft/Höftkamm (Gluteus, Iliopsoas, Crista Iliaca)
  • Insida av lår (Adductors, Septa)
  • Knä/Knäveck (Posterior -sida)
  • Vad (Tibialis Posterior)